לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
תכנית הלימודים
 

א. "רשימת סימנים" מתוך ה"שולחן ערוך", שיילמדו עם פירוש "באר היטב". מפורט בהמשך.
ב. "מושגי כשרות" – מושגים הלכתיים בסיסיים שעל כל משגיח כשרות לדעת  אותם ולשננם. (מתוך הספר הדיגיטלי "השגחה וכשרות")
ג. "נהלי הכשרות" – פרקים נבחרים (מתוך החוברת 'נוהלי הכשרות' של אגף הכשרות של הרבנות הראשית ומובאת בספר "השגחה וכשרות" (רק אלה המסומנים ב* בחלק "נהלי הכשרות" מתוך הספר הדיגיטלי).

לתשומת לבכם:
ספר "השגחה וכשרות" מתפרסם לעת עתה במהדורה דיגיטלית זמנית, במטרה לשמש את הנבחנים במועד הבחינה הקרוב בלבד!
ניתן להורידו מאתר של הרבנות הראשית לישראל מחלקת בחינות והסמכה, ולהדפיסו חינם.

בעז"ה בחודשים הקרובים, יצא ספר מסודר, המאגד בתוכו את כל הנושאים הנדרשים, לתכנית הלימודים.  יחד עם עדכונים נוספים.


                                                 *     *     *

להלן רשימת הסימנים ע"פ סדר השולחן ערוך עם פירוש 'באר היטב'

אורח חיים
הלכות שבת:
דיני שהייה חזרה והטמנה- רנג, רנד, רנז.
אמירה לגוי – סימן רעו, סימן שז- סעיף ה', סעיפים יט, כ, כא, כב.
מבשל- סימן שיח.

הלכות פסח:
דיני הגעלת כלים - סימנים תנא, תנב.

יורה דעה
1. הלכות מליחה – סימנים סט, עב, עג, עו.
2. סימני בהמה טהורה- סימן עט.
3. סימני עוף טהור סימן פ"ב.
4. סימני דגים סימן פ"ג.
5. הלכות תולעים סימן פד
6. כשרות הביצים סימן פו סעיפים א', ב', ג'.
7. בשר וחלב – סימן פז (סעיפים א', ב', ג'), פט, צג, צד, צה, צו, צז.
8. הלכות תערובות סימנים צח, צט, קט.
9. פת עכו"ם סימן קי"ב.
10. בישולי גויים סימן קיג.
11. חלב עכו"ם סימן קטו.
12. דברים האסורים משום סכנה סימן קטז.
13. טבילת כלים סימן קכ.
14. הכשר כלים סימן קכא.
15. הלכות יין נסך סימנים קכג, קכד, קכה, קל.
16. הלכות חדש סימן רצג.
17. הלכות ערלה. סימן רצד.
18. הלכות חלה סימנים שכב-שכט.
19. תרומות ומעשרות סימן שלא.
20. יסודות ומושגי שביעית. ירקות בשמיטה (ספיחין), אוצר ב"ד. היתר מכירה. איסור סחורה בפירות שביעית. ביעור פירות שביעית וזמנו. תרו"מ בשביעית. קדושת פירות שביעית וההנהגה עמם. בשל ישראל ובשל נכרי.

 


 

מחלקת בחינות והסמכה
מידע לנבחנים
מועדי הבחינות הקרובות
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים