לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית

הודעה לציבור - מתכונת חדשה ללימודי השגחת כשרות

 

על "המכונים" המעבירים את הקורסים למשגיחי כשרות, וכן על כל המעוניינים להבחן במבחן זה להתעדכן ולהיערך, על פי המתכונת החדשה של תכנית וחומר הלימודים, הנדרשת לכך.


עד היום, לא היה באפשרות של כל אחד בצורה פרטנית – עצמאית לגשת להבחן כשאר מבחני "הרבנות הראשית", במסלולי ההסמכה וההכשרה השונים. אלא הנבחן היה חייב לגשת למבחן למשגיחי הכשרות במסגרת אחד המכונים המוכרים והמורשים על ידי הרבנות הראשית . לאחר למידה של חומר הלימודים הנדרש באותם מכונים מוכרים.

הרבנות הראשית קבעה את הנושאים הנדרשים לתוכנית זו וכן את מסגרת השעות הנדרשות לכך. אך לא הייתה אכיפה מלאה על יישומם של הדברים בפועל. הן מבחינת הלימוד בפועל של כלל הנושאים והן על מסגרת השעות שהיה מן הנכון להקדיש למערך לימודים בסדר גודל שכזה. בהעדר הכוונה ברורה לספר מסוים המאגד בתוכו את כל מכלול הנושאים שהרבנות קבעה כצורך הנדרש למשגיחי כשרות. (ובאמת שלא היה עד כה ספר שכזה, המרכז את מכלול הנושאים במקום אחד) בפועל כל "מכון" נטל לעצמו את שרביט ההנהגה וההחלטה לקבוע מה בפועל יילמדו בתוכנית הקורס ועל פי אלו ספרים, או סיכומי הלכות. וכן את משך הזמן שיוקדש לכל הקורס. וכך באו להבחן במבחנים של משגיחי הכשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל.


פועל יוצא מכך, שהיו נושאים חשובים בהלכה, שחלק מהמכונים השמיטו מתוכנית הלימודים על דעתם ופעמים אף שלא באשמתם. והדבר פגע בראש ובראשונה בתלמידיהם שהגיעו למבחן ונוכחו לדעת שחלק מהשאלות הם על נושאים שכלל לא למדו ולא ידעו שהם נמצאים בתוכנית הלימודים הנדרשת ע"י הרבנות הראשית. למותר לציין את המכשול והתקלה שיכולה לצאת מחוסר למידה וידע בסיסי חשוב שכזה.


לאור כל זאת ועוד. החליטו הרבנים הראשיים לישראל שליט"א על שתי החלטות חשובות בכל הקשור ללימודי משגיחי כשרות לצורך קבלת תעודת "משגיח כשרות".
א. יוגדר בצורה ברורה כל חומר הלימודים הנדרש ל'משגיחי כשרות'. ויכונסו כל הנושאים הנדרשים בחוברת – בספר אחד.
ב. כל אחד יוכל לגשת למבחן בצורה עצמאית ככל שאר המבחנים שעל יד הרבנות הראשית לישראל.

לכך "מחלקת בחינות והסמכה" של הרבנות הראשית קבעה 'תכנית לימודים' ברורה המחולקת לשלשה חלקים ועל פיה תהיה הבחינה :
א. "רשימת סימנים" מתוך ה"שולחן ערוך", שיילמדו עם פירוש "באר היטב".
ב. "מושגי כשרות" – מושגים הלכתיים בסיסיים שעל כל משגיח כשרות לדעת אותם ולשננם.
ג. "נהלי הכשרות" – פרקים נבחרים מתוך החוברת של 'נוהלי הכשרות' של אגף הכשרות של הרבנות הראשית.

הפרקים הנדרשים לתכנית הלימודים ולבחינה, מחוברת 'נוהלי הכשרות' וכן 'מושגי הכשרות' מופעים עתה ב"חוברת" מיוחדת המתפרסמת לעת עתה במהדורת אינטרנט בלבד. ניתן להורידה מהאתר של הרבנות הראשית לישראל מחלקת בחינות והסמכה, ולהדפיסה חינם.

יש לציין שחוברת זו היוצאת כעת במהדורת אינטרנט בלבד, תשמש את הנבחנים למועד הבחינה הקרוב. ובעז"ה בחודשים הקרובים, יצא ספר מסודר, המאגד בתוכו את כל הנושאים הנדרשים, לתכנית הלימודים. יחד עם עדכונים נוספים.


תודה מיוחדת, לכבוד מורנו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליט"א, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל . אשר פעל, ופועל בכל כוחו, שתכנית זו תצא לפועל. ושם מטרה זאת לנגד עיניו בעדיפות עליונה. כמו כן הקדיש הרבה מזמנו היקר על מנת שנגיע ליום הזה.


כן תודה מעומק הלב, לכל המסייעים והעוזרים בדבר זה להביאו לכלל גמר.

 

מחלקת בחינות והסמכה
מידע לנבחנים
מועדי הבחינות הקרובות
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים