לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית

מועד ההרשמה ומועד האחרון לתשלום הם סופיים

נבחן שלא יירשם בזמן או לא ישלם בזמן הנקוב במודעה לא יוכל להיבחן וייאלץ לחכות למועד הבא. על אחריות הנבחן לדאוג לשלם בזמן באמצעות אתר המנהלת או דרך המוקד הטלפוני של מנהלת מרמנת.

החל ממועד זה ועד בכלל לא יהיו הקלות או התחשבות במקרים חריגים בכל הנוגע למועדי הרשמה ומועד אחרון לתשלום.על נבחן המעוניין להיבחן בנושא שובי"ם,  יש לבצע את ההרשמה תחילה. ניתן לשלם באתר המנהלת רק לאחר אישור ממחלקת הבחינות.

מחלקת בחינות והסמכה
מידע לנבחנים
מועדי הבחינות הקרובות
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים