לדף הבית
שבת ג' בתשרי תשע"ח 23.09.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > אגפים ומחלקות > מחלקת בריתות
:מנהל המחלקה
הרב משה מורסייאנו 

בעלי תפקידים

אהליאב 5, ירושלים

02-5313-141/2

02-500-0278
8:00-16:00 בתאום מראש

תעריף מומלץ לברית

הנחיות והמלצות  להורים לאחר  ברית מילה

הוראות נוהל - הוועדה הבינמשרדית להסמכה ולפיקוח על מוהלים
מחלקת בריתות

תפקיד המחלקה לקבוע נהלים בנושא המילה ולפקח על עבודת המוהלים באמצעות מפקחים ארציים ואזוריים.

בהתאם לתקנות "חוק בריאות העם" הוקמה לפני כ - 35 שנה ועדה בין משרדית לנושא המילה בה חברים: רופאים, רבנים ומוהלים - נציגי משרד הבריאות, הרבנות הראשית לישראל. תפקידיה של הועדה הם: להסמיך מוהלים שעברו בחינות וסטאז', לבטל הסמכה של מוהלים שלא עומדים בנהלים ובתקנות הוועדה, פיקוח והכשרה של מוהלים.

מועמד הפונה לוועדה בבקשה לקבל הסמכה כמוהל חייב לעבור את השלבים הבאים: תקופת הכשרה וסטאז' אצל מוהל מוסמך, על המועמד להציג אישור רפואי בדבר כשירותו לשמש כמוהל, לעמוד בהצלחה במבחן אישי בפני הועדה לגבי הפן ההלכתי והפן הרפואי, המלצת מפקח מטעם הועדה לגבי מתן הסמכה למועמד, עמידה בנהלים ההלכתיים והרפואיים שקבעה הועדה וחתימת המועמד על התחייבות לעמוד בנהלים אלה. לאחר שנה מתום ההסמכה על המוהל להביא אישור רפואי בדבר כשירותו להמשיך לשמש כמוהל.

המחלקה קיימה כנס למוהלים בו הועלו סוגיות הלכתיות שונות בנושא המילה בישראל.


אגפים ומחלקות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים