לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > הרבנים הראשיים לדורותיהם
הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל

נולד בבריסק, ליטא, בשנת תרמ"ו (1886).
"הסך הכל של התאור, משנות דור ודור הוא" – סיים הרב איסר יהודה אונטרמן את סקירת תולדותיו בהקדמה לספרו "שבט מיהודה" – "כי ב"ה לא הסחתי דעתי מהחובה הקדושה הרובצת עלי". דומה, כי במשפט קצר זה מקופלת כל מסכת חייו הרבגונית של הרב. תחושת האחריות וראיית הרבנות וההנהגה הרוחנית הציבורית. כ"חובה קדושה" היא שליוותה אותו בכל תחנות חייו המרובות.

תחילת דרכו עשה במוסדות התורה והחינוך שבעיר בריסק. עוד בטרם הגיעו לגיל המצוות היה כבר בין המשתתפים הקבועים בשיעוריו של הגאון ר' שמחה זעליג זצ"ל. בשנת תרנ"ח (1898) גלה למקום תורה לישיבת "ענף עץ חיים" במלץ, שעמדה תחת הנהגתו של הגאון רבי זלמן סנדר כהנא שפירא זצ"ל. לאחר שנתיים בישיבה זו עבר לישיבת "מיר" והיה לתלמידו של הגאון רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל.

גם לאחר המשבר בישיבת מלץ בשנת תרס"ג, נשאר הוא בישיבה והיה לתלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל. הרב אונטרמן הושפע רבות מדרך לימודו של ר' שמעון וראה בו את רבו המובהק.
בעידודו של הגאון רבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וולוז'ין, שאף שהסמיכו לרבנות, קיבל על עצמו את הרבנות בעיר ווישנובה. הקים במקום ישיבה, שעד מהרה התפרסמה בסביבה כולה
.
במצוות רופאו נאלץ לעזוב את ווישנובה וקיבל את הרבנות בעיר קטנה בשם מוהלינא ליד מינסק. במוהלינא עשה זמן קצר עד שנבחר לרב בעיירה אמסטיבובה.
לאחר מלחמת העולם הראשונה נבחר לכהן בעיר לונאוואליא, שבמחוז גרודנא. במקומות כהונתו ביסס את השירותים הדתיים, הרביץ תורה, הדריך את הנוער והגיד שיעורים.
מלחמת העולם השניה מצאה את הרב כשהוא מכהן כרבה של העיר ליוורפול, שבאנגליה. לא קל היה עליו המעבר, אך נעתר להפצרת רבים ולדעתם של גדולי התורה ובראשם הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, שחייבו את נסיעתו. הוא ביסס את הישיבה במקום והשקיע מרץ רב בהקמת רשת חינוך דתי-תורני, בהסדרת עניני הכשרות, בהדרכת הנוער ובהרבצת תורה. בימי המלחמה נטל חלק פעיל בעידוד רוחם של בני העיר ובפינוי הפצועים והנפגעים.
בשנת תש"ו (1946) נבחר כרבה של תל אביב-יפו. בעבודתו בעיר השקיע מרץ רב והיה שותף פעיל לאירגון החיים הדתיים בעיר: הנהיג סדרי כשרות בבתי המלון ובמקומות ציבוריים; דאג לפיתוחה של העיר כעיר תורה ע"י הקמתם וקיום של מוסדות תורה; ניהל את עניני בתי הדין הרבניים ובו בזמן היה ער לכל ענין כלל ישראלי.
בראש חודש אייר תשכ"ד, הוכתר הרב אונטרמן כרבה הראשי של ישראל. בתוקף כהונתו הירבה להופיע מעל במות ציבור ומעליהן קרא לבנות גשר בין הציבור הדתי ושאיננו כזה ולמנוע יצירת מוקדי מתיחות חברתיים על רקע תרבותי. לא מעט מאבקים ציבוריים ניהל במאמציו להשליט דעת התורה באורחות המדינה. הופעותיו היו שופעות הוד ואצילות.
נפטר בכ"ד שבט תשל"ו


דרכו בלימוד ובמחקר תורני:
דרכו בלימוד ובניתוח סוגיית הש"ס הושפעה רבות משיטתו של הגאון ר' שמעון שקאפ זצ"ל. שיעוריו התורניים והרצאותיו ההלכתיות היו טבועים בחותם ההבנה של הלמדנות הליטאית. כלי זיינו היה ההגיון הממצה והניתוח המעמיק המבריק. מתוך עיון במאמריו ההלכתיים ובתשובותיו עולה, כי בכל שאלה דן לגופה תוך כדי הבנה הגיונית וניתוחה ההלכתי המשפטי. הוא סבר, שדרך ההרצאה הבהירה, המסוגננת, המלוטשת, משמשת תנאי הכרחי להקלטות הדברים.
סגולותיו התרומיות, נועם הליכותיו, ההוד וה הדר שהיו תפארתו, נוסף ללמדנותו וגאונותו – העמידוהו "בכותל המזרח" של גדולי ישראל. הוא היה מייצגו הנאמן של דור הענקים והסתלקותו היוותה מעין סיתום וחתימה לתקופה זו.

הרבנות הראשית לישראל
מי אנחנו
הרבנים הראשיים לדורותיהם
אגפים ומחלקות
מידע שימושי
פניות הציבור
חדשות ועדכונים
הרבנים הראשיים לישראל
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים