לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > הרבנים הראשיים לדורותיהם
הרב ניסים יצחק זצ"ל

הרב יצחק נסים זצ"ל היה מנהיג רוחני בעל שיעור קומה נדיר, עשוי ללא חת ונושא דברו ברמה. פוסק מעמיק שמשנתו קב ונקי. בעל כושר התמצאות ופקחות מעשית. יודע לקרב רחוקים ואישיותו היתה קורנת ומשפיעה.

נולד בבגדאד בשנת תרנ"ו (1896). בעודו צעיר לימים התפרסם כאחד המעיינים והלמדנים המופלגים. לימים הוכר כגדול בתורה שדעתו קובעת בענייני הרוח והרבנות. קשרים רבים היו לו עם גדולי הרבנים בארץ-ישראל ואף עם חכמי אשכנז ופולין.

בשנת תרפ"ה (1925) עלה לירושלים משאת נפשו, וכאן הפך את ביתו בית-ועד לחכמים. בהיותו ידוע כבעל היקף ראייה רחב ובקי בהוויות עולם, נהרו אליו ממקומות שונים להתייעצות בענייני הלכה והנהגת הציבור. ספרייתו התורנית היא מן היחידות במינן.

בשנת תשט"ו (1955) נבחר לכהונת הראשון לציון הרב הראשי לישראל.

מיד עם כניסתו לתפקיד הרם ניכרה עצמאותו ודרכו המיוחדת כמעט בכל שטחי פעולותיו. הרב שאף מאוד להידברות ויצירת יחסי רעות בין כל חלקי העם, גם אלה שנתרחקו מקיום מצוות התורה. סיוריו בקיבוצים ובערים ואף אל יהודי התפוצות, גישתו, שיחותיו ויכולתו המופלאה להסביר השקפותיה של היהדות, משכו את לבם של הרחוקים, הגבירו את ההבנה ההדדית וקירבו לבבות.
בתוקף רב נלחם לביטול מחיצות עדתיות ואחרות; ביתו שימש מקום מפגש לכל החוגים, אנשי ציבור ומפלגה, מלומדים ואנשי כלכלה, דיפלומטים וראשי קהילות מן הגולה. הופעותיו הפומביות לא היו דווקא במקומות של שומרי תורה ומצוות. דבריו נאמרו בלשון קצרה וברורה, רעיונותיו הובעו בבהירות, שגם אדם מודרני יכול היה להבינם ולהתרשם מהם. כך הוא בנה גשרים בין אנשי דת ומדע, וביניהם לבין אנשי ציבור וחברה ונוצרה הידברות מועילה ופורייה
.
בתקופת כהונתו היתה המדינה בראשית דרכה. מאבקי הרבנות בנושאים שונים אז היו משמעותיים לאותם זמנים ולעתיד לבוא. היו אלה ימים סוערים בתולדות המדינה ובתולדות הרבנות הראשית בפרט. כאמור, לא חשש הרב נסים להשמיע את דעתו בכל עניין שנראה לו שעל הסמכות הרוחנית לומר את דברה, גם אם אלה לא היו לרוחו של השלטון אשר לא אחת תקף את צעדיו והחלטותיו. אופיו האמיץ וסלידתו מן החנופה סייעו לו להנהיג את הרבנות בתקופה של זעזועים קשים.
לא אחת עוררו מעשיו פולמוס ציבורי, אך בראייה למרחוק, גם יריביו הכירו בצדקת עמדתו. כך היה, למשל, בעת ביקורו של האפיפיור פאולוס ה-6 בישראל. המדינה התכוננה לקבל פניו בטקס ממלכתי, אשר במסגרתו היה צריך הראשון לציון ליטול חלק בקבלת פניו של האפיפיור במגידו, אך הרב הראשי סירב. הוא סבר שאם הוא יוצא לקבל את פני האפיפיור, אזי על האפיפיור, כראש הדת הקתולית, להשיב ביקור לראש הדת היהודית ולפחות לעשות מחווה כלשהי של נימוס כלפי הדת היהודית. הרב חשש שאם לא יתקיים תנאי כזה, ייווצר הרושם, חלילה, שמעמד הדת היהודית וראשה נחותים ולא היה מוכן לתת לכך את הגושפנקא שלו. תוצאות הביקור - אשר השאיר זעם ומבוכה בישראל ובעולם היהודי - הצדיקו את עמדתו של הרב זצ"ל אף בקרב אלה שהתנגדו תחילה נמרצות לעמדתו. עיתון "הארץ", דרך משל, הודה בכך במאמר ראשי בקובעו שכשם שביקורו של האפיפיור בארץ היה מאורע היסטורי לנוצרים, כך עצם העובדה שהרב הראשי לא קיבל את פניו היה בו משום מעשה היסטורי ומתן תוקף לעצמאות ישראל. אלפי מכתבים ומברקים הגיעו ללשכתו של הרב הראשי מרחבי העולם היהודי שתמציתן: "זקפת את קומתנו!".
הרב נסים זצ"ל, טרם מלחמת ששת הימים לא חדל מלהתריע על כך שאין רגל יהודי בירושלים העתיקה, ואין גישה לכותל המערבי ולמקומות הקדושים. זיכהו ה' וראה בירושלים שחוברה לה יחדיו. לאחר מלחמת ששת הימים עשה מעשה גדול בהעבירו את בית-הדין הגדול, שהיה נשיאו, לבניין שלנוכח הכותל הדרומי הסמוך ללשכת הגזית, שהיה מקום מושב הסנהדרין.
הרב כיהן בתפקידו עד שנת תשל"ג (1973), במשך ח"י שנים. בתשעה באב, יום חורבן הבית, שנת התשמ"א (1981), בחצות היום, השיב את נשמתו לבוראו.

הרבנות הראשית לישראל
מי אנחנו
הרבנים הראשיים לדורותיהם
אגפים ומחלקות
מידע שימושי
פניות הציבור
חדשות ועדכונים
הרבנים הראשיים לישראל
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים