לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית

 

בס"ד, ג' ניסן, תשע"ג

הודעה למחזיקי תעודות "ידין ידין"

חוק הדיינים תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) תשט"ו-1955 סעיף 41 קובע כדלקמן:
"ההסמכה שתינתן לפי תקנות אלה כוחה יפה לתקופה של שנתים מיום חתימתה".

כל המבקש הארכת כושר לדיינות עליו לשלוח בקשה בכתב אלינו בדואר או באמצעות הפקס מס' 02-5000353 או באמצעות דוא"ל orly@rabbinate.gov.il ע"מ שנעביר זאת למועצת הרבנות הראשית לישראל לאישורה.

למכתב הבקשה יש לצרף:

      1. צילום תעודת כושר ידין ידין.

      2. קורות חיים מפורטים. (בקו"ח יש לפרט מקום למודיו בעבר , ועיסוקו כיום)

בברכה
הרב רפאל מזרחי
מנהל מחלקת בחינות והסמכה

 

 

מחלקת בחינות והסמכה
מידע לנבחנים
מועדי הבחינות הקרובות
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים