לדף הבית
יום חמישי כ"ה באב תשע"ז 17.08.2017
פניות ציבור
מידע שימושי
הרבנים הראשיים לדורותיהם
מי אנחנו
דף הבית
ראשי > הרבנים הראשיים לדורותיהם
הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

הרב ישראל מאיר לאו נולד בכ"ב בסיון תרצ"ז בעיר פיוטרקוב בפולין, כנצר למשפחת רבנים ידועים באירופה בהיותו הדור ה-ל"ז על כס הרבנות. שושלת רבנות המשפחה מתחילה במהר"ם בדובה. אביו הגאון הרב משה חיים לאו זצוק"ל, מצאצאי השל"ה, הב"ח, הט"ז ונכד המנחת ש"י שימש ברבנות שאץ-בוקובינה, פרשוב בסלובקיה, חבר מועצת גדולי התורה ומראשי ישיבת חכמי לובלין בראשות בן דודו הגר"מ שפירא זצ"ל, וכרבה האחרון של קהילת פיוטרקוב עלה בסערה השמימה במחנה ההשמדה טרבלינקה, יחד עם כ"ח רבבות בני קהילתו.

אמו – הרבנית חיה הי"ד, בת הרב מסקאבין הגאון ר' שמחה פרנקל – תאומים, נכדת הגאון מקשאנוב ר' נפתלי הלברשטאם, ונינתם של בעל ה"דברי חיים" מצאנז והגאון בעל "ברוך טעם".

את אימי השואה עבר הרב בגיטו פיוטרקוב, במחנה העבודה בצ'נסטוחוב ובמחנה הריכוז בוכנואלד, שם שוחרר בניסן תש"ה – יחד עם אחיו נפתלי – בטרם מלאו לו שמונה שנים.

במסגרת עלית הנוער עלה ארצה עם אנית ילדים, כולם שרידים מוצלים מאש, בתשעה באב תש"ה.

ילדותו עברה עליו בבית דודו הגאון ר' מרדכי פוגלמן זצ"ל, מה שהיה רבה של קטוביץ ורבה של קרית מוצקין בשנים ת"ש-תשמ"ה.

בגיל "בר מצוה", עם סיום לימודיו בביה"ס הממ"ד בקרית שמואל, עלה ירושלימה ושהה שש שנים בישיבת "קול תורה" שם יצק מים ע"י מורו ורבו הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך שליט"א. משם – שם פעמיו לישיבת "כנסת חזקיהו" בזכרון יעקב ולמד במחיצת הגר"נ שימונוביץ זצ"ל, הגר"א מישקובסקי זצ"ל וזקן בעלי המוסר בדור הגה"צ ר' אלי' לאפיאן זצ"ל. למעלה משנתיים, למד תורה בישיבת פוניבז' בבני ברק מפי נשיאה הגאון ר' יוסף כהנמן זצ"ל שקירבו מאד, הגר"ש רוזובסקי והגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, הגר"ד פוברסקי זצ"ל והגרא"מ שאך זצ"ל.

בשנת תש"ך הוסמך לרבנות ע"י הגרא"י אונטרמן זצ"ל, הגרי"מ טולידאנו זצ"ל, הגרי"מ אהרנברג זצ"ל, הגרמ"ד גרוס זצ"ל, הגר"י פרנקל זצ"ל ואחרים.

באותה שנה, נשא לאשה את הרבנית חי' איטה בת הגר"י פרנקל זצ"ל, רבה האחרון של ת"א-יפו, ולהם שמונה צאצאים.

לאחר קבלת כושר לרבנות מהגרא"י אונטרמן והגר"י נסים זצ"ל, החל ברבנות בת"א בביהכנ"ס "אור תורה" ברח' אוריאל אקסוטא, משם נקרא לכהן ברבנות ביהכנ"ס "תפארת צבי". משך אחת עשרה שנות רבנות בבתי כנסת אלה, עסק בחינוך והוראת גפ"ת בביה"ס התיכון הדתי ב' – ג' בת"א, ושמו הלך לפניו כמרביץ תורה ומפיץ יהדות בחוגים רבים ובמסגרות שונות, כגון: בתי כנסת, בתי ספר, ישיבות, מחנות צה"ל, קמפוסים, התישבות עובדת וכן בכלי התקשורת ההמוניים.

בשנת תשל"א נבחר לכהן כרב איזורי בצפון תל אביב. בשנת תשל"ח הוציא לאור את ספרו "יהדות הלכה למעשה", שנדפס בלמעלה משבעים אלף עותקים.

בשנת תשל"ט נבחר לכהונת רבה הראשי של העיר נתניה, בה הקים את ישיבת "אהל משה" ע"ש אביו הי"ד, פתח את שלוחת "מכון ירושלים" במסגרת מפעל תורת חכמי פולין, ופרס רשת של מועדונים תורניים לגימלאים ולבני נוער. מצודתו נפרשה מעבר לחומות נתניה, בשעוריו התורניים במסגרת הכנוסים לתורה שבע"פ, ושמעו הלך למרחוק עד ארה"ב, אירופה, דרום אפריקה ואוסטרליה, כאשר קהילות וארגונים רבים הזמינוהו לשאת דברי תורה ולהפיץ מעינות היהדות ברחבי העולם היהודי.

בשנת תשמ"ג נבחר הרב י.מ. לאו שליט"א למועצת הרבנות הראשית לישראל, בהיותו אז צעיר חבריה. במסגרת זו התבלט כחבר ועדות הגיור, השתלות לב וכ בד, ובעיקר – בהיותו ראש הוועדה שפתרה את בעית "גני חמת" בשליחות הרבנים הראשיים על אדני ההלכה. בשנת תשמ"ו נבחר מחדש, וברוב קולות עצום, לחבר מועצת הרבנות הראשית.

בט"ו באלול תשמ"ח, זכה הרב י.מ. לאו להיבחר פאר לכהונת הרב הראשי לקהילת תל אביב-יפו המעטירה, כאשר זכות אבותיו הקדושים ותפילת המוני בית ישראל מלווים אותו לנהל עדתו על מבועי התורה והיראה, להגדיל תורה ולהאדירה.

בין השנים תשנ"ג – תשס"ג, כיהן כרבה הראשי של ישראל.

בשנת תשס"ה קיבל את פרס ישראל.

בשנת תשס"ה נבחר, בפעם השניה, לרבה של תל אביב – יפו.

הרבנות הראשית לישראל
מי אנחנו
הרבנים הראשיים לדורותיהם
אגפים ומחלקות
מידע שימושי
פניות הציבור
חדשות ועדכונים
הרבנים הראשיים לישראל
אודות | כתבו לנו | ראשי |
כל הזכויות שמורות 2017 מדינת ישראל ©
קידום אתרים
מנכ"ל מר עודד וינר
אודות הרבנות הראשית לישראל
קצת היסטוריה
מועצת הרבנות הראשית
מבנה ארגוני
ארכיון תמונות
עולם הרבנות
לשכות הרבנים הראשיים
דוברות והסברה
מחלקת אישות וגרות והמפקח על הנישואין
מחלקת יבוא
אגף הכשרות הארצי
מחלקת בריתות
מחלקת בחינות והסמכה
מינהלה
החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל
דו"ח חופש המידע
חוק חופש המידע
רשימת רבנים מנהלי מחלקת כשרות בישראל
רשימת רבנים עורכי חופות
מכרזי כח אדם
מכרזים פומביים
נהלים
רשימת מוהלים מוסמכים
עידכוני כשרות
בתי דין רבניים
חוקים, תקנות ונהלים
קישורים מומלצים